Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Centrum Usług Laboratoryjnych
ul. Pawińskiego 5B    02-106 Warszawa

Kontakt:

telefon: +48 22 826 12 81 wew. 444

e-mail: cul@ippt.pan.pl

Pracujemy: 
 

Pn-Pt: 8:00 - 16:00

Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Centrum Usług Laboratoryjnych