Roller v2.0 - Kolektor do elektroprzędzenia nanawłókien.

Metoda elektroprzędzenia jest obecnie jedną z najbardziej efektywnych metod formowania nanowłókien oraz włóknin do celów medycznych (medycyna regeneracyjna, opatrunki, dozowanie leków) oraz przemysłowych (odzież ochronna, filtry i wiele innych). Dobierając odpowiedni kolektor, możliwe jest sterowanie morfologią nanowłókien - ich ułożeniem w przestrzeni, a jednocześnie sterowanie ich właściwościami mechanicznymi. Możemy polecić liczne prace pokazujące uniwersalność  procesu, łatwe przeskalowanie z laboratorium na skalę przemysłową oraz możliwe zastosowania (np.: Persano, Luana, et al. Macromolecular Materials and Engineering 298.5 (2013): 504-520; Teo, Wee Eong, and Seeram Ramakrishna. Nanotechnology 17.14 (2006): R89.)Centrum Usług Laboratoryjnych oferuje usługi w zakresie projektowania, budowania oraz programowania kolektorów
do zbierania nanowłókien/włóknin.Obecnie możemy się pochwalić kolektorem, który został zbudowany na potrzeby Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów, w ramach projektu 388/L-6/2014,Lider NCBiR, kierowanego przez Dorotę Kołbuk-Konieczny (ligamed.ippt.pan.pl).Zbudowany kolektor obrotowy umożliwia zbieranie włókien z dwóch dysz, regulacji podlega szybkość obrotów bębna oraz przesuw bębna. Włókna mogą być zbierane na kolektory bębnowe oraz dyskowe o różnej średnicy. Kolektor wyposażony jest w dotykowy wyświetlacz umożliwiający sterowanie szybkością oraz kierunkiem obrotów. Dodatkowo, znacząco obniżono ilość elementów metalowych w konstrukcji kolektora aby zapewnić odpowiedni rozkład ładunków elektrycznychw komorze, co jest unikatowe 
w porównaniu z dostępnymi na rynku kolektorami.Jesteśmy wstanie zaprojektować, zaprogramować
i zbudować kolektor zgodny z sugestiami zamawiającego. Jeśli Twoje badania wymagają unikatowych rozwiązań napisz do nas. Naszą dewizą jest solidność i kreatywność!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 października 2017

Zadzwoń do nas:

kontakt: Łukasz Cichacki
+48 608-444-250

+48 22 826 12-81 wew. 104e-mail:

lcichac@ippt.pan.pl
 

E-mail
Telefon
Pytanie
Dodaj plik
Wyślij
Wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Centrum Usług Laboratoryjnych© Centrum Usług Laboratoryjnych 2016