Śródoperacyjny aplikator depozytów komórek macierzystych

 8 sierpnia 2016 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa. W uroczystości z udziałem ministra zdrowia i opieki społecznej Konstantego Radziwiłła uczestniczyła delegacja IPPT PAN. W trakcie uroczystości Dyrektor IPPT PAN, prof. Tadeusz Burczyński przekazał prof. Wojciechowi Maksymowiczowi, dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, zaprojektowane i wykonane przez Łukasza Cichackiego i Mirosława Choraba z Centrum Usług Laboratoryjnych IPPT PAN nowe urządzenie - śródoperacyjny aplikator depozytów komórek macierzystych.Podczas uroczystości dziekan prof. Wojciech Maksymowicz ogłosił także nowy program badawczy, mający na celu przywrócenie zdolności ruchowych u osób z paraplegią po urazach rdzenia kręgowego przy wykorzystaniu komórek macierzystych. Program będzie realizowany przez konsorcjum naukowe Antyplegia.pl (https://antyplegia.wordpress.com), składającego się z Wydziału Nauk Medycznych UWM, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" oraz Kliniki Neurochirurgii w Düsseldorfie.

 

 

Materiał udostępniony za zgodą i uprzejmością redakcji tygodnika Wiadomości Gazeta Warmińska

 

 

 

Pracownicy Centrum Usług Laboratoryjnych, wykonawcy Śródoperacyjnego aplikatora depozytów komórek macierzystych Łukasz Cichacki i Mirosław Chorab.

 

 

Delegacja IPPT PAN w sali operacyjnej w trakcie demonstracji przez
prof. Wojciecha Maksymowicza zasady działania aplikatora.

 

 

Aplikator w polu operacyjnym przygotowany do podania komórek macierzystych.

 

 

 

Pezentacja aplikatora przez prof. Wojciecha Maksymowicza Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej Konstatntemu Radziwiłowi.

 

 

 

Uroczyste przekazanie na ręce prof. W. Maksymowicza, Dziekana WydziałuNauk Medycznych UWM, przez prof. Tadeusza Burczyńskiego, Dyrektora IPPT PAN. 

 

 

 

Ogłoszenie nowego programu badawczego przez prof. Wojciech Maksymowicz, mającego na celu przywrócenie zdolności ruchowych u osób z paraplegią po urazach rdzenia kręgowego
przy wykorzystaniu komórek macierzystych.

08 sierpnia 2016

Zadzwoń do nas:

kontakt: Łukasz Cichacki
+48 608-444-250

+48 22 826 12-81 wew. 104e-mail:

lcichac@ippt.pan.pl
 

E-mail
Telefon
Pytanie
Dodaj plik
Wyślij
Wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Centrum Usług Laboratoryjnych© Centrum Usług Laboratoryjnych 2016