Zadzwoń do nas:

kontakt: Łukasz Cichacki
+48 608-444-250

+48 22 826 12-81 wew. 104e-mail:

lcichac@ippt.pan.pl
 

E-mail
Telefon
Pytanie
Dodaj plik
Wyślij
Wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Centrum Usług Laboratoryjnych

Urządzenia i oprzyrządowanie do badań

Wkładki do uchwytów maszyn wytrzymałościowych

Przyrząd do trójpunktowego zginania próbek

Urządzenie do pomiaru zmian długości próbek z zaprawy lub betonu cementowego wskutek reakcji alkalia-kruszywo wykonane dla Pracowni Pól Odkształceń IPPT PAN i GDDKiA.

Formy ze stali nierdzewnej do wykonania pryzmatycznych próbek betonowych (75x75x285 mm)
z możliwością umieszczenia czopików do pomiarów zmian długości próbki.

Przyrząd do testowania próbek stomatologicznych.

Przyrząd - śródoperacyjny manipulator mikropompy

Przyrząd zapobiegający wyboczeniom w badaniach płaskich próbek wykonany w Centrum Usług Laboratoryjnych przy współpracy z Zakładem Mechaniki Doświadczalnej.© Centrum Usług Laboratoryjnych 2016