Zadzwoń do nas:

Kontakt: Łukasz Cichacki
+48 606-125-364

+48 22 826 12-81 wew. 444E-mail:

lcichac@ippt.pan.pl
 

kontaktuj się:

E-mail
Telefon
Pytanie
Dodaj plik
Wyślij
Wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Centrum Usług Laboratoryjnych

Urządzenia i oprzyrządowanie do badań

Wkładki do uchwytów maszyn wytrzymałościowych

Przyrząd do trójpunktowego zginania próbek

Urządzenie do pomiaru zmian długości próbek z zaprawy lub betonu cementowego wskutek reakcji alkalia-kruszywo wykonane dla Pracowni Pól Odkształceń IPPT PAN i GDDKiA.

Przyrząd do testowania próbek stomatologicznych.

Przyrząd - śródoperacyjny manipulator mikropompy

Przyrząd zapobiegający wyboczeniom w badaniach płaskich próbek wykonany w Centrum Usług Laboratoryjnych przy współpracy z Zakładem Mechaniki Doświadczalnej.© Centrum Usług Laboratoryjnych 2016